آریا خبیر - 1373

تحصیلات و دوره ها:

- دانش یافته دانشگاه هنر شیراز

- رشته تلویزیون و هنر های دیجیتال - گرایش انیمیشن

- مدرک عکاسی مدلینگ

- مدرک ویديو آرت

 

عناوین و افتخارات:

- شایسته تقدیر در نخستین جشنواره عکس شیراز امروز - 1393

- اثر راه یافته در دومین جشنواره عکس شیراز امروز - 1394

- اثر راه یافته در جشنواره ملی عکس رویای سرزمین پارس - 1395

- اثر راه یافته در اولین جشنواره عکس قطار شهری شیراز - 1395

- اثر راه یافته در اولین جشنواره عکس سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز - 1395

 

برخی از سوابق:

- سازنده تیزر صنعتی دستگاه بوم کش - 1393

- کارگردان فیلم مستند دست زهرا - 1394

- کارگردان انیمیشن کوتاه تبعیض - 1394

- تدوینگر و عکاس فیلم کوتاه چسب کاغذی - 1394

- سازنده تیزر تبلیغاتی موسسه پیرسوک - 1394

- عکاس مجتمع مسکونی خورشید - 1394

- کارگردان انیمیشن کوتاه  پیگیر - 1395

- سازنده تیزر تبلیغاتی دبیرستان نگرش - 1395

- طراح جلد کتاب روح زندگی - 1395